Ditt hus och din dränering

Dräneringen är viktig för att hålla undan ytvatten från huset och krävs för de flesta hus i dagsläget. Men det är också viktigt att inte dränera i onödan. Det gör så klart huset ingen skada men kan göra ont i plånboken att dränera när du inte behöver. Ibland kan man tro att det krävs en dränering men egentligen behöver du ett fuktskydd. Om du har problem med fukt eller mögel i hemmet behöver det nödvändigtvis inte beror på en dålig, gammal eller saknad dränering. Säkerställ alltid att en dränering är nödvändig innan du kostar på dig runt 100 000 kronor för åtgärden. Risktäckande firmor som Swoosh kan filma i befintliga dräneringsrör och se så att de fortfarande uppfyller sin funktion. Ett dräneringsrör får inte vara igentäppt, de kan i så fall spola rent. Om du finner att det behövs dräneras finns främst två system som används. Ena sättet innebär att du placerar en polyetenmatta som bildar en luftspalt mot grundmuren och framför återfylls marken med dränerade material och avslutas med en fiberduk mot jorden. Andra metoden innebär att grundmuren isoleras med en skiva innan det dränerande materialet. Du får ett bättre inomhusklimat i källaren om du kan isolera från utsidan, men måste välja rätt typ av skiva så inte fukten i inomhusluften tränger in i grundmuren och skapar fuktproblem. Även om du inte har en källare kan det finnas behov av dränering. Om marken är lerig och sugande eller så kallad vattensjuk behöver du dränera för att undvika problem med grunden. När marken alltid är väldigt våt kan jorden komprimeras och sjunk vilket bildar ett dike mot huset som samlar ännu mer vatten. Tänk på att inte ha rabatter mot husväggen. Det ser fint ut men matjorden suger vatten och i princip vattnar grundmuren vilket är tvärtemot vad du borde göra. Se istället till att marken lutar från huset så att regn rinner undan istället för mot grunden.