Därför ska du byta fönster

Att byta fönster kan verka både krångligt och energikrävande för många husägare. Kanske anser du att resultatet inte är värd arbetsinsatsen eller så har du helt enkelt inte gjort utrymme i budgeten för det. Chansen är dock stor att det kan vara värt en del resurser både i arbete och pengar. Fönsterbyte har nämligen många fördelar som kan komma dig till dels i många år framöver. Numera går det att anlita en firma som byter fönster åt dig på ett ekonomiskt och säkert sätt vilket gör att du kan spara ännu mer pengar i framtiden. fönsterbyte_272248424Det är just den ekonomiska biten som är den allra största drivkraften att byta fönster för många. Eftersom dåliga fönster riskerar att läcka ut värme – och eftersom just uppvärmningen av hus är en stor utgiftspost – kan nya fönster se till att du sparar tusenlappar varje år. Med hjälp av fönsterbyte håller sig värmen kvar inomhus och du behöver inte längre elda för kråkorna – bokstavligt talat. Nya fönster är i regel utrustade med mekanismer som håller tätt utan glipor eller springor och det gör att du kan spara mycket pengar varje månad, oavsett om du värmer huset med direktverkande el, jordvärme, bergvärme eller vedeldning. En annan positiv aspekt av ett fönsterbyte är den miljömässiga. När fönsterna läcker värme behöver du dra på element och uppvärmning för att få en behaglig temperatur inomhus. Det gäller särskilt dig som bor i de norra delarna av Sverige där utomhustemperaturerna gärna kryper ned till låga siffror under vinterhalvåret. Med dåliga fönster går en stor del av värmen direkt ut i luften, men när du har nya fönster ser du till att göra miljön en tjänst och maximerar din användning av uppvärmningen.